Teklif Formu K.V.K.K Dökümanlar & E-Katalog +90 (212) 559 98 66
Kalite Politikamız

Kuruluş vizyonu, misyonu ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğiyle birlikte, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, müşteri odağı ve liderlik unsurlarını esas alan, güvenilir ürünlerin üretilmesi;

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 KYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi;

Ekip olarak kuruluş ve proses hedeflerine ulaşılması;

İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici ve iyileştirici yaklaşımların belirlenmesi;

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi;

Müşteri şartlarını ve üretim şartlarını karşılayabilecek yetenekte personelin seçilmesi, değerlendirilmesi, işe alınması ve sürekli eğitilerek müşteri memnuniyetini yükseltecek ve ISO 9001:2015 KYS' nin gelişmesine katkıda bulunacak yetkinliklerin geliştirilmesi;

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, liderliğin teşvik edilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi;

İş ve İşçi güvenliğini esas alarak üretimin insan sağlığına değer verilen ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi;

Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte Entegre biçimde yöneterek, sektörümüzde kalite açısından lider örnek kuruluş olmak için tüm yeteneklerimizi geliştirerek çalışmaktayız.