Üretim

Hazırlanan proje, hazır sıcak hadde Avrupa kesitli profiller kullanılarak imal edilir. Fabrika ortamında yapılan imalat sırasında kalite kontrol ve doğru teknikler ile üretim, hem hızlı imalat imkanı hem de ekonomik çözümleri bir araya getirir.

Statik hesaplamalar sonucu en faydalı kesit hesaplanarak üretilen ve dünyada kullanılmakta olan Avrupa kesitli profiller, yapma profillere göre hem projenin daha ekonomik olmasını hem de imalatın daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlar.

Çelik konstrüksiyon elemanlarının fabrikada uzman kişilerce üretimi ve kalite güvencesinin üretime uygulanabilirliği, emniyetli yapıların ortaya çıkmasına olanak sağlar.

REFERANSLAR
Tüm Referanslar